Geféierlech!

Firun an no der Schoul ass beim Agang vun der Spillschull all Dag vill Verkéier!

Vill Elteren notzen d’Impasse leider fier hier Kanner do aus dem Auto räusklammen ze lossen. Dat ass fier sie zwar praktesch – mee fier d’Kanner déi hei gelaaf kommen ass et einfach nemmen geféierlech!

Léif Matelteren, losst äer Kanner w.e.g. um Parking räus! Di Kleng soen iech Merci! 🙂