Kleeschen 2014

Am Dezember 2014 hu mier dem Kleeschen fier d’ischte Kéier bei senger Visite an der Seeërei gehollef!