Bicherausstellung vum 23. März bis den 25. März 2016

Claire   07/01/2016   Comments Off on Bicherausstellung vum 23. März bis den 25. März 2016

Och dëst Joer organiséieren mier an Zesummenarbëcht mat der Schoulbibliothéik rem eng Bicherausstellung_04Bicherausstellung mat der Librairie Zimmer. Sie ass vum 23. bis de 25. März am Festsall vun der Grondschoul!

D’Photoen fannt dier hei.

 W11025970FIA